Vóórdat ik ga rijden

Krijg ik te maken met fiscale bijtelling?

Behalve bij Private Lease (waar u als particulier immers al alle kosten betaalt) dient u bij Financial en Operational Lease rekening te houden met fiscale bijtelling. Over de consumentenprijs plus fabrieksopties (fiscale waarde) dient u een percentage op te tellen bij uw inkomen. Deze percentages hangen af van de CO₂ uitstoot van uw auto en vindt u hier.

Kan ik bij Forward Lease kiezen uit elk merk en model dat ik wil?

Jazeker, u bepaalt zelf welke personenauto of lichte bedrijfswagen (tot 3.500kg) u gaat rijden, nieuw of gebruikt (maximaal 2 jaar oud).

Welke leasevormen biedt Forward Lease aan?

Bij Forward Lease kan een zakelijke klant kiezen uit Operational lease en Financial lease en voor de particulier is er Private Lease (huur voor langere periode).

Wordt de auto na afloop van het leasecontract van mij?

Bij Operational en Private Lease blijft de auto van de leasemaatschappij en wordt deze na afloop van het contract dus ingeleverd. U kunt wel als klant gebruik maken van een koopoptie (geen verplichting) om de auto afloop aan te kopen voor de dan geldende marktwaarde. Bij Financial Lease (alleen voor zakelijke klanten) wordt u na betaling van de laatste termijn tevens juridisch eigenaar van de auto.

Is Forward Lease aangesloten bij Stichting Keurmerk Private Lease?

Jazaker, de Private Lease contracten van Forward Lease aan alle eisen die zijn opgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease.

Word ik bij het BKR geregistreerd?

Alleen Private Lease contracten worden bij het BKR geregistreerd. Voordat wij het contract met u afsluiten, voeren wij een financiële check uit om te bepalen of u gedurende de gehele looptijd het maandbedrag kunt voldoen. Voor een zuiver beeld van de leencapaciteit van de particuliere klanten wordt 65% van de som van de totale leasetermijnen bij BKR (Bureau Krediet Registratie) geregistreerd.

Rekenvoorbeeld van de BKR registratie:
Als u bijvoorbeeld een leasecontract voor een looptijd van 36 maanden afsluit en leasetarief € 250,00 per maand bedraagt, dan bedraagt het bedrag dat bij het BKR wordt geregistreerd € 5.850,00 (36 maanden x € 250,00 x 65%).

Een registratie bij BKR betekent niet automatisch dat u betalingsproblemen heeft. Door de registratie wordt juist voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan, die zij financieel niet kunnen dragen. De keuze voor private lease kan dus gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek of een andere lening. Dat kan ook positief zijn: als een BKR-geregistreerde geen betalingsachterstanden heeft, is dat vaak gunstig voor de beoordeling van een nieuwe lening.

Kan ik de Private Lease contractvoorwaarden van Forward Lease inzien?

Hieronder vind u onze Private Lease contractvoorwaarden:
Algemene voorwaarden
Aanvullende voorwaarden
Verzekeringsvoorwaarden
Innameprotocol
Privacyverklaring

Kan ik de zakelijke contractvoorwaarden van Forward Lease inzien?

Hieronder vind u onze Private Lease contractvoorwaarden:
– Mantelovereenkomst en algemene bepalingen
– Verzekeringsvoorwaarden
– Innameprotocol

Welke informatie moet ik aanleveren als ik klant wil worden bij Forward Lease?

Zakelijke klanten dienen de navolgende informatie en documentatie aan te leveren:
– Een recent en geldig uittreksel Kamer van Koophandel;
– Naam en kopie rijbewijs/paspoort van tekenbevoegd persoon;
– Recente jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar;
– IBAN bankrekeningnummer t.b.v. automatische incasso;
– BTW nummer
– Emailadres t.b.v. facturatie

Particuliere klanten worden gevraagd de navolgende informatie en documentatie aan te leveren:
– Een kopie van het identiteitsbewijs: een kopie van het rijbewijs (voor/achterkant) en van de (eventuele) partner een kopie identiteitsbewijs;
– Een kopie van op naam gestelde bankafschriften van de laatste 2 volledige maanden, waarop de inkomsten en woonlasten (huur/hypotheek), incl. huurtoeslag zijn vermeld;
– Een kopie van de twee meest recente loonstroken indien er sprake is van loondienst;
– Een intentie-/werkgeversverklaring indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband;
– Een kopie van een uitkerings-/pensioenspecificatie indien er sprake is van een uitkering en/of pensioen;
– Een kopie van een uitkeringsspecificatie van het afgelopen jaar of jaaropgave van het vorige jaar in geval van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAJONG, Ziektewet);
– Een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank in geval van inkomsten uit alimentatie;
– Een kopie van de meest recente jaarrekening (B.V./VOF) indien er sprake is van een zelfstandig ondernemer of 3 recente bankafschriften indien er sprake is van een eenmanszaak.

Op de nieuwe auto zit een levertijd. Kan ik tot moment van leveren een tijdelijke auto leasen?

Dat is mogelijk. De kosten hangen af van type auto, periode en te rijden kilometers.

Wanneer moet ik voor de leaseauto gaan betalen?

Met het ondertekenen van het leasecontract gaat u een verplichting aan, maar de afleverdatum van de auto is de startdatum van het leasecontract. Vanaf die datum wordt de facturatie gestart en gaat u betalen.

Wanneer worden de eerste betalingen automatisch van mijn rekening geïncasseerd?

Na aflevering van de auto kunnen wij na ontvangst van de dealerfactuur uw leasecontract gaan factureren. U betaalt uw maandtermijn per 1ste van de maand vooruit. De eerste factuur is dus vaak voor een langere periode dan één maand. Als u bijvoorbeeld op de 16e van de maand gaat rijden, ontvangt u een factuur voor de periode van 16 t/m eind van de maand plus de volledige volgende maand. Deze factuur wordt de 1ste werkdag van de volgende maand geïncasseerd. Na deze beginfactuur ontvangt u in het vervolg aan het einde van de maand de factuur voor de volgende maand, die ook weer de 1ste werkdag van die maand zal worden geïncasseerd.

Wie mogen er in de leaseauto rijden?

Van Forward Lease mag iedereen met een geldig rijbewijs in de auto rijden. Wel bent u als contractant verantwoordelijk voor eventuele bekeuringen of schades. Indien u een leaseauto rijdt van uw werkgever raadpleeg deze dan over mogelijke restricties inzake berijders, die met de auto mogen rijden.

Terug naar Veelgestelde vragen