Tijdens het leasecontract

Ik heb net mijn leaseauto in ontvangst genomen. Wanneer ontvang ik het kentekenbewijs?

Na aflevering wordt uw kentekenbewijs door het RDW naar u opgestuurd. Dit kan enige dagen duren. Vraag daarom bij aflevering om een “Tenaamstellingsverslag”, dat u op verzoek kunt tonen. Bij Private Lease en Financial Lease wordt het kentekenbewijs op naam van de klant geregistreerd. Bij operational lease komt het kentekenbewijs op naam van Forward Lease.

Naar welke landen mag ik reizen met mijn leaseauto?

Het dekkingsgebied van de verzekeraar bepaalt in welke landen u mag rijden. Is de auto door Forward Lease verzekerd, dan kunt u deze landen vinden op de Groene Kaart, die u krijgt opgestuurd.

Ik heb een schade, wat moet ik doen?

Als u een schade heeft dient u deze bij de berijdersdesk te melden op het navolgende nummer: 088-0553960. Tevens dient u een volledig ingevuld en ondertekend Schade aangifte formulier te versturen naar: info@forwardlease.nl. Vervolgens kunt u een afspraak maken met de werkplaats waar u de auto in onderhoud heeft, voor de herstel van de schade.

Wat is mijn eigen bijdrage bij schade?

Private Lease
Als particuliere klant heeft u standaard op de eerste twee niet-verhaalbare schades een eigen bijdrage van € 250,–. Na de tweede niet-verhaalbare schade wordt de eigen bijdrage verhoogd naar € 500,–.

Zakelijke Lease
Zakelijke leasecontracten inclusief verzekering hebben standaard een eigen bijdrage van € 300,– per niet verhaalbare schade.

Mijn auto heeft een onderhoudsbeurt nodig. Waar mag ik die laten uitvoeren?

U kunt hiervoor zelf een afspraak maken met uw dealer. In ieder geval mag het onderhoud worden uitgevoerd bij alle Zeeuw & Zeeuw vestigingen. Voor deze vestigingen kunt u ook gebruik maken van de online werkplaatsplanning.

Kom ik in aanmerking voor de montage van winterbanden?

Voor winterbanden dient montage opgenomen te zijn in uw leasecontract. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de berijdersdesk: 088-0553960.

Is het mogelijk om het leasecontract tussentijds te beëindigen?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld
Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,– per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1
Als het leasecontract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,– betaald, dat is € 2.400,–. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,–, dat is € 1.200,–.

Methode 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,– zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,– per maand (€ 320,– min €300,–) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,–.

In dat geval is methode twee voor u voordeliger, daarom brengen wij een opzegvergoeding van € 800,– in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moeten bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

Wat doet Forward Lease met een bekeuring?

Alleen bij Operational lease contracten ontvangt Forward Lease als kentekenhouder de bekeuring. Deze wordt door ons betaald en met € 5,– administratiekosten aan u doorbelast. Bij Private Lease en Financial Lease ontvangt u als kentekenhouder zelf de bekeuringen en speelt Forward Lease geen rol.

Van een geïncasseerde factuur mis ik in mijn administratie een Forward Lease factuur.

Een kopie factuur kunt u o.v.v. factuurnummer opvragen bij info@forwardlease.nl.

Ik heb geen schuld aan een schade, waarom wordt er toch een eigen bijdrage in rekening gebracht?

Helaas is de schuldvraag niet bepalend voor het doorbelasten van een eigen bijdrage. Indien de verzekeraar de schade niet kan verhalen op een tegenpartij wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Terug naar Veelgestelde vragen