Blijf op de hoogte Het laatste nieuws

ELEKTRISCHE DEELAUTO’S. IS NEDERLAND ER KLAAR VOOR?

Zeeuw & Zeeuw zocht het uit. Een onderzoek met verrassende resultaten.

Zeeuw & Zeeuw heeft in september jongstleden onder 40.000 particuliere klanten een enquête gehouden om antwoord te krijgen op de vraag wat de beleving van de consument met betrekking tot deelconcepten is.  Met ruim 2.500 respondenten is de representativiteit van dit onderzoek hoog te noemen. ‘In de media zijn er steeds meer publicaties over (elektrische) deelauto projecten te vinden. Echter hebben wij nog steeds weinig tot geen informatie over de beleving van de particuliere klant met betrekking tot dit onderwerp’, aldus Jan Hofstede, CEO van Zeeuw & Zeeuw. ‘Zeeuw & Zeeuw is onderdeel van de mobiliteitssector, deze sector is volop in transitie. Dat is precies de reden dat zij onderzoek verricht binnen de eigen klantenkring om zodoende producten en diensten nog beter aan te laten sluiten op toekomstige wensen en ontwikkelingen. Dit onderzoek brengt de kansen voor elektrische deelprojecten in beeld, de vraagzijde.’

De uitkomst van de enquête

‘De uitkomst van de enquête was voor ons verrassend en geeft ons een goede guideline voor toekomstige ontwikkelingen’, zegt Marco Ligtelijn, Directeur Renault van Zeeuw & Zeeuw. ‘Een groot deel van de particuliere klanten is op dit moment onbekend met elektrische deelauto’s. Ervaring opdoen met, maar ook communicatie over dit concept is een belangrijke verantwoordelijkheid die de dealerorganisaties en andere aanbieders in Nederland nog meer moeten nemen. Juist de overwegingen geven ruimte om elektrische deelauto’s goed in de markt te zetten. Aandacht voor milieu en de stijgende autokosten in relatie tot elektrische deelauto’s moet verder vorm gegeven worden. Daarbij moeten de klanten overtuigd worden van de flexibiliteit, prijs en diensten van elektrische deelauto’s. Onder diensten moet o.a. de schoonmaakdienst worden opgenomen. “Onbekend maakt onbemind” dat is wat we bij veel particuliere klanten ervaren. Dat verklaart waarom klanten in aanvang terughoudend zijn in het gebruik van elektrische deelauto’s. Vijftig procent van de respondenten verwacht nooit gebruik te maken van een elektrische deelauto.’

Rapport onderzoek

Het volledige rapport van het onderzoek kunt u hier downloaden.

—————————————————————————-

Voor meer informatie over het onderzoek:

Marco Ligtelijn
enqueteZE@zeeuwenzeeuw.nl
06 51 38 33 11

Terug naar overzicht