Wie waren u voor AFLEVERINGEN

Noordwijkse Woningstichting (NWS)

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) is ontstaan op 1 januari 1997, uit de fusie van de Woningstichting Noordwijk en de Noordwijkse Woningbouwvereniging.
De NWS is de enige in de gemeente Noordwijk gevestigde woningcorporatie en daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de volkshuisvesting en sociale woningbouw in Noordwijk.
De NWS heeft een woningbezit van circa 2.400 verhuureenheden (woningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen).

Missie en visie

De NWS is een woningcorporatie met circa 2.400 woningen en overige verhuureenheden, verdeeld over Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Primair zijn wij gericht op het aanbieden van woningen voor de Noordwijkse gemeenschap, maar dat gebeurt binnen de regio Holland Rijnland waar Noordwijk deel van uitmaakt.

Onze doelgroep bestaat uit huishoudens die niet zelfstandig toegang hebben tot een (koop)woning in Noordwijk. Bijzondere aandacht gaat uit naar groepen zoals senioren en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. We werken in dat verband veel samen met zorginstellingen, waarbij de NWS het vastgoed levert en de zorginstellingen de aanvullende zorgdiensten. Daarnaast investeren we in maatschappelijk vastgoed, vaak in combinatie met woningbouw, en leefbaarheid.

wagenpark04

nws-online.nl
Terug naar overzicht

Wij zijn

Geopend

en hanteren alle RIVM maatregelen.

Afspraak maken

Liever thuisblijven?

Video Belafspraak maken

Wij zijn geopend