Blijf op de hoogte Het laatste nieuws

Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II aangenomen. Daarbij is via amendementen nog een aantal wijzigingen aangebracht. Voor plug-in hybride auto’s blijft het halftarief van de wegenbelasting (MRB) ook in de jaren 2019 en 2020 bestaan. De verhoging tot een driekwarttarief in die jaren gaat niet door. De Tweede Kamer ziet dit vooral als stimulans voor de tweedehands plug-in hybrides. Deze maatregel wordt gefinancierd door nieuwe plug-in hybrides na 2016 geen bijtellingskorting meer te geven. Het eerder genoemde bijtellingstarief van 17% in 2017 en 19% in 2018 gaat niet door. Er geldt na 2016 voor nieuwe auto’s alleen nog een verlaging (tot 4%) voor volledig elektrische auto’s. De BPM wordt volgens het wetsvoorstel afgebouwd met ongeveer 12% tot en met 2020. Dat zou zowel gelden voor de CO2-afhankelijke tarieven als voor de dieseltoeslag. Via een amendement regelt de Tweede Kamer nu dat de dieseltoeslag niet omlaag gaat. Dat geeft ruimte om de CO2-afhankelijke tarieven sterker te laten dalen (met ongeveer 14,7% tot en met 2020). Later dit jaar komt er overigens nog een aanvullend wetsvoorstel met nieuwe BPM-tabellen/tarieven als overgangsmaatregel bij de invoering van de nieuwe CO2-uitstootmetingen uit de WLTP-test. Vanaf 2019 wordt een MRB-verhoging doorgevoerd voor oude dieselauto’s zonder af-fabriek roetfilter. De extra opbrengsten daarvan waren nog niet ingeboekt. De Tweede Kamer wil dat deze worden gebruikt om het algemene MRB-tarief vanaf 2017 te verlagen. Daarvoor is een motie aangenomen. Ook is er een motie aangenomen waarin het Kabinet wordt opgeroepen om een opkoopregeling voor oude dieselbestelauto’s van ondernemers in het leven te roepen. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer rondt de behandeling daarvan nog voor de zomer af.

Terug naar overzicht