Verantwoord ondernemen

Zeeuw & Zeeuw wederom in 2016 Erkend Duurzaam Plus

Zeeuw & Zeeuw is sinds 2012 een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf. Het certificaat Erkend Duurzaam wordt uitgereikt door IvDM en is het bewijs dat Zeeuw & Zeeuw in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd.

Wij als Zeeuw & Zeeuw zijn nu ook Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd . Erkend Duurzaam Plus heeft alle elementen van Erkend Duurzaam Basis, maar richt daarnaast de aandacht op het terugdringen van energie –en afvalstromen. Om de milieubelasting van het bedrijf te verminderen en tegelijkertijd ook kosten te beheersen en te besparen. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle gevallen substantiële besparingen op de kosten van afvalbeheer en energie mogelijk zijn, waardoor de gemaakte kosten veelal binnen een jaar zijn terugverdiend.

Wat betekent Erkend Duurzaam concreet in de dagelijkse praktijk van het autobedrijf? Op die vraag heeft …., directeur van Zeeuw & Zeeuw een helder antwoord. “Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in onze bedrijfsvoering verankerd. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld voornamelijk stille en zuinige banden verkopen en de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. We gaan zuinig om met energie en scheiden al ons afval.”
Ook als werkgever heeft Zeeuw & Zeeuw zijn zaken op orde. Duurzaam betekent in dat opzicht dat er aandacht is voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden. Buiten het bedrijf neemt AUtohaagzeeuw zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de sponsoring van o.a. de voetbal ADO Den haag, de sponsoring van het Basketbalteam Rotterdam.
Uiteraard draait het bij duurzaam ondernemen in het autobedrijf ook om het aanbieden van duurzame mobiliteit. In de showrooms van Zeeuw & Zeeuw staan dan ook alle schone en zuinige modellen van Renault zoals de nieuwe Z.E. en de Twingo. “Wij merken dat er steeds meer vraag is naar auto’s met een lage CO2-uitstoot en laag brandstofverbruik. Als geen ander kunnen wij onze klanten informeren over de mogelijkheden van schone mobiliteit. Daarbij denken we verder dan de auto’s die we nu moeten verkopen; ook in onze werkplaats wordt op een duurzame manier gewerkt met duurzame materialen.”

Bij de hercertificering voor dit jaar paste keuringsinstantie ARN zwaardere eisen toe dan vorig jaar, toen Zeeuw & Zeeuw voor de tweede keer het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ mocht ontvangen. Dat komt omdat de BOVAG het behalen van het certificaat ziet als een ‘startpunt van een ontwikkelingstraject naar een duurzamere toekomst en branche’. Het afgelopen jaar zijn de Zeeuw & Zeeuw dealerbedrijven dan ook doorgegaan met het verder verduurzamen van de activiteiten; een proces dat in de komende jaren zal worden voortgezet.

Enkele notities van de ARN auditor ………. vanuit de eindrapportage van de hercertificering voor ons bedrijf:

Bedrijfsvoering

 • Accu’s, oud-ijzer, oliefilters, spuitbussen, poetsdoeken, vloeistoffen e.d. worden op de juiste manier en gescheiden opgeslagen en afgevoerd. Alle afvalinzamelaars van Zeeuw & Zeeuw zijn VIHB gecertificeerd. Recent zijn wij ook begonnen met het scheiden van plastic folies in de werkplaatsen;
 • Verbruiken van energie/water/gas en afval wordt op de juiste manier gemonitord, waar nodig worden besparende maatregelen genomen om het verbruik te verminderen.

Communicatie

 • Uw activiteiten op gebied van duurzaamheid wordt voldoende en duidelijk naar klanten en relaties gecommuniceerd o.a. middels de website, nieuwsbrieven en een actief social media gebruik.
  Financiën & Inkoop;
 • Zeeuw & Zeeuw ondersteunt, middels het sponsorbeleid, diverse maatschappelijke en/of sociale activiteiten en projecten. Actieve samenwerking met het Ado Denhaag, Basketbal Rotterdam zijn hier enkele voorbeelden van.

Personeel

 • Jaarlijks worden met de medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd, BOP gesprekken. Hierin is het persoonlijke ontwikkelingsplan van de medewerker meegenomen.
 • Zeeuw & Zeeuw is een Erkend Leerbedrijf waar enkele leerling monteurs werkzaam zijn. Deze worden begeleid door een leermeester die hier in dienst is. Ook heeft Zeeuw & Zeeuw een samenwerking met MBO scholen in de regio om de kwaliteit te verbeteren. Jong talent aantrekken en een kans bieden is belangrijk voor Zeeuw & Zeeuw.

Verkoop

 • Qua vervangend vervoer biedt de Zeeuw & Zeeuw een zo zuinige mogelijk label als o.a. de Renault Z.E. en Twingo, fietsen, of zelfs elektrische fietsen en scooters aan!
  Autohaaazeeuw verkoopt voornamelijk energie zuinige en stille banden.
 • Aan klanten wordt het ‘Airco Service Certificaten’ verstrekt, waarmee het milieuvriendelijke gebruik van de airco wordt bevorderd.

Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel uit van het branchebrede duurzaamheidprogramma van RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en STIBA dat wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). Het nu verkregen certificaat is twee jaar lang geldig t/m juli 2017.

Logo-Erkend-Duurzaam