Wagenpark beheer

Wat doet een wagenparkbeheerder cq. fleetmanager?

Fleetservices of Wagenparkbeheer zorgt ervoor dat een wagenpark (denk aan leaseauto’s, inkoop grote hoeveelheid auto’s etc.) van bedrijven goed geregeld worden in de zin van kostenefficiënt, gebruiksvriendelijk voor de berijders en bovenal voor de kwaliteit van de contracten die afgesloten worden met de maatschappij die de auto’s levert. Verder kijkt hij naar welke auto’s het best ingezet kunnen worden, de lengte en de voorwaarden van de contracten. We onderscheiden hierin:

  • Tactisch Wagenparkbeheer
  • Operationeel Wagenparkbeheer
  • Strategisch Wagenparkbeheer

Tactisch Wagenparkbeheer

Onder Tactisch Wagenparkbeheer valt o.a. de controle op hercalculatievoorstellen, factuurcontrole, beoordelen van de verstrekte rapportages door de leverancier, analyseren van managementinformatie en actieplannen opstellen.

Operationeel Wagenparkbeheer

Het Operationeel Wagenparkbeheer houdt zich o.a. bezig met de contacten met de leasemaatschappijen en poolbeheerders, het beoordelen van offertes, aflopende contracten, besteltrajecten opstarten en wagenparkadministratie.

Strategisch Wagenparkbeheer

Het Strategisch Wagenparkbeheer heeft alles te maken met het mobiliteitsbeleid van het bedrijf. Het hogere Management legt hierin vast, op welke wijze en voor welke categorieën medewerkers de mobiliteit, het vervoer wordt geregeld. Dit wordt vastgelegd in een autoregeling, tegenwoordig ook mobiliteitsregeling, want er wordt ook wel gekozen voor ov-jaarkaarten. Indien de werkgever auto’s ter beschikking stelt, wordt meestal gebruik gemaakt van leaseauto’s. Hierbij is het van groot belang dat de juiste leasemaatschappij als leverancier wordt aangesteld.

Fleetmanagement

Al met al een zeer specifiek klus die het het vaak waard is om uit te besteden aan een deskundige. Heeft u zelf personeel in huis die een deel van deze werkzaamheden uit kunnen voeren, dan is het vaak zinvol om deze mensen een training wagenparkbeheer te geven. De medewerkers worden ingeleid in de wereld van wagenparkparkbeheer en fleetmanagement. Er zijn diverse bedrijven, groot en klein, die deze ingewikkelde taak kostenbesparend voor u kunnen doen. Dat kan op tijdelijke basis om het wagenpark goed op orde te krijgen, of langdurig. Zo worden er veel zorgen hieromtrent uit handen genomen en wordt de kans of verkeerde beslissingen tot een minimum beperkt.