Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Zeeuw & Zeeuw van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot Zeeuw & Zeeuw. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Zeeuw & Zeeuw worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Copyright Zeeuw & Zeeuw. Alle rechten voorbehouden.