Privacy Statement

“De verzameling van persoonsgegevens, ongeacht of deze afkomstig zijn van onze klanten, relaties, leveranciers of soortgelijk, wordt uitsluitend gebruikt voor onze bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Zeeuw & Zeeuw Groep betreft de aan- en verkoop van nieuwe personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en occasions, de verhuur van, de lease van, het (doen) verzekeren van en het uitvoeren van onderhoud en (schade-)reparaties aan de voertuigen in genoemde categorieën, alsmede het beheer en onderhoud van onze klant- en overige relaties. Onze klant- en overige relaties worden te allen tijde gewezen op hun rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Zeeuw & Zeeuw Groep een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden binnen Zeeuw & Zeeuw Groep uitsluitend verwerkt door geautoriseerde verwerkers.

Binnen Zeeuw & Zeeuw Groep wordt ernaar gestreefd uitsluitend de standaard persoonsgegevens te verwerken, het gebruik van bijzondere persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend een kopie Paspoort, ID-kaart en/of Rijbewijs, en de gegevens zo kort als (wettelijk) mogelijk te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de opslageisen van persoonsgegevens die ons door derden worden opgelegd. Denk in dit verband bvb. aan opslageisen door de Belastingdienst voor fiscale doeleinden of opslageisen door verzekeringsmaatschappijen i.v.m. schadedossiers.

Zeeuw & Zeeuw Groep maakt op haar websites gebruik van zgn. functionele en analytische cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Het gebruik van tracking cookies t.b.v. opbouwen van het (belangstellings-) profiel wordt door Zeeuw & Zeeuw Groep niet toegepast. Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van functionele en analytische cookies gevraagd worden.

Zeeuw & Zeeuw Groep beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Indien u een relatie met Zeeuw & Zeeuw Groep heeft, dan kunt u via uw persoonlijke ‘mijnZeeuwEnZeeuw’ of ‘mijnFord’ -account’ uw persoonlijke gegevens en voorkeuren inzien en wijzigen. Ook kunt u ons schriftelijk (per e-mail via het onderstaande adres) verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Zeeuw & Zeeuw Groep
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
’s-Gravelandseweg 396
3125 BK  Schiedam
E-mail: FG@zeeuwenzeeuw.nl