MVO bij Zeeuw & Zeeuw

Zeeuw & Zeeuw: MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Zeeuw & Zeeuw ligt de focus sterk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een kernaspect van hoe wij ons bedrijf leiden. Onze toewijding aan MVO betekent dat we consequent streven naar verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken. In elk aspect van onze besluitvorming nemen we de potentiële impact op het milieu, het welzijn van onze collega’s, klanten en de bredere gemeenschap in overweging, om zo bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Bij Zeeuw & Zeeuw erkennen we de aanzienlijke impact van onze dagelijkse activiteiten op zowel het milieu als de samenleving. We streven er voortdurend naar om deze impact positief te beïnvloeden. Onze benadering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overstijgt de wettelijke eisen, gedreven door onze diepe maatschappelijke betrokkenheid en een visie gericht op de toekomst. Onze inspanningen concentreren zich op enkele hoofdthema’s te weten; milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zakendoen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen.

Technicus in Zeeuw & Zeeuw Werkplaats (MVO)
Achtergrond Element

Efficiënte Bedrijfsvoering (MVO)

In onze bedrijfsvoering leggen we een sterke nadruk op efficiëntie in onze werk- en bedrijfsprocessen, met als doel het minimaliseren van materiaal- en middelenverspilling. Deze aanpak helpt ons niet alleen om kosten te besparen, maar draagt ook bij aan het bevorderen van duurzaamheid en de bescherming van het milieu, wat resulteert in een situatie waar iedereen baat bij heeft.

We maken actief werk van het verminderen van afval en zetten ons in voor het scheiden en recyclen van restmaterialen. Zo worden accu’s, banden, en dergelijke materialen op een verantwoorde manier verwerkt. Daarnaast hebben we voor alle printergebruikers een ‘follow-me’ printoplossing geïmplementeerd, wat heeft geleid tot een vermindering van meer dan 25% in het jaarlijkse printvolume.

Autoband duurzaam afvoeren (MVO)
Achtergrond element

Energiebesparing (MVO)

Zonnepanelen en winturbine op Zeeuw & Zeeuw pand (MVO)

Binnen onze focus op energiebesparing hebben we significante stappen gezet met ons gebouw aan de Zonweg in Den Haag. Dit pand pronkt met meer dan 600 zonnepanelen en maakt gebruik van geavanceerde infraroodpanelen voor verwarming op de bovenverdieping. Daarnaast hebben we het gebouw uitgerust met 8 windturbines op het dak en een grote warmtepomp die een oppervlakte van 5000 vierkante meter verwarmt, waardoor het gebruik van gas beperkt blijft tot perioden van extreme kou. Voor elektrische voertuigen hebben we een laadplein op onze parkeerplaats geïnstalleerd.

We zijn momenteel ook bezig met het onderzoeken van de implementatie van een batterijopslagsysteem, wat ons pand uiteindelijk volledig zelfvoorzienend zou kunnen maken. Met deze vooruitstrevende aanpak in duurzaamheid, zetten we ons dealerbedrijf in Den Haag op de kaart als een van de leiders in duurzaamheid binnen Nederland. Ook in onze vestigingen in Schiedam, Roosendaal en Den Haag zetten we onze duurzaamheidsmissie voort, met in totaal bijna 1.000 zonnepanelen die recentelijk zijn geïnstalleerd.

Achtergrond Element

Groenste autoschadebedrijf van Nederland

Onze autoschade-vestiging aan de Meteoorstraat in Den Haag onderscheidt zich als één van de meest milieubewuste schadeherstelbedrijven in Nederland. Het pand is uitgerust met bijna 300 zonnepanelen op het dak, wat bijdraagt aan onze duurzaamheidsinspanningen. Voor het effectief drogen van lakken hebben we gekozen voor elektrische spuitcabines die geen gas verbruiken, maar volledig op elektriciteit draaien. Verder wordt zowel de werkplaats als de receptieruimte verwarmd door middel van infraroodverwarming. Hoewel er nog een aansluiting op het gasnet is, wordt deze nauwelijks nog gebruikt. Dankzij deze initiatieven profileren we ons als het meest groene schadeherstelbedrijf in het land.

Zeeuw & Zeeuw Autoschade (MVO)
Achtergrond Element

Werkplekken en gereedschappen (MVO)

Technicus in Zeeuw & Zeeuw Werkplaats (MVO)

In ons streven naar uitmuntendheid, zetten we ons in voor continue investeringen in de nieuwste gereedschappen en transportmiddelen. Dit waarborgt niet alleen dat we voorzien zijn van de meest geavanceerde uitrusting, maar garandeert ook dat onze middelen voldoen aan de meest recente milieunormen. Bovendien zorgen we ervoor dat al onze apparatuur regelmatig professioneel onderhouden wordt, om efficiëntie en duurzaamheid te maximaliseren.

Achtergrond Element

Duurzame inzetbaarheid van mensen (MVO)

Bij Zeeuw & Zeeuw ligt de nadruk op de duurzame inzetbaarheid van ons team. Een belangrijk aspect hiervan is het stimuleren van gezond en veilig werken. Door middel van automatisering en het optimaliseren van onze werkprocessen, zorgen we ervoor dat de werkdruk voor onze medewerkers beheersbaar en gezond blijft, in lijn met onze bedrijfsvisie. Wij houden onze bedrijfsprocessen voortdurend in de gaten, en passen deze aan waar nodig voor betere afstemming en efficiëntie. Ons opleidingsbeleid is gericht op de continue ontwikkeling en het benutten van de capaciteiten van onze medewerkers.

Enkele maatregelen die wij nemen ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid zijn:

  • Gebruik van verstelbare bureaus
  • Inzet van hulpmiddelen voor hijsen en tillen in onze werkplaatsen
  • Het verstrekken van veilige werkkleding
  • Het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP) voor elke medewerker
  • Onze eigen ZZ-Top Academy, die gebruikmaakt van e-learning en video’s voor opleidingen
  • We hebben een interne trainer in dienst die verantwoordelijk is voor de training en begeleiding van ons personeel.
Student ZZ-Top Academy (MVO)
Achtergrond Element

Sponsoring en goede doelen (MVO)

Hartekind Skate (MVO)

Bij Zeeuw & Zeeuw hechten we grote waarde aan het tonen van maatschappelijke betrokkenheid in de regio’s waar we actief zijn. Dit doen we door zowel op nationaal als lokaal niveau verschillende initiatieven en projecten te sponsoren. We ondersteunen diverse goede doelen, zowel lokaal als internationaal. Onze steun is vooral gericht op sportieve, culturele en sociaal-maatschappelijke projecten, omdat wij geloven dat deze bijdragen aan de ontwikkeling van een harmonieuze en welvarende samenleving.

Achtergrond Element

Zeeuw & Zeeuw school in Sierra Leone

In 2023 heeft Zeeuw & Zeeuw een samenwerkingsverband opgezet met de Sunday Foundation, onder leiding van Sander de Kramer. Deze stichting zet zich in voor het bouwen van scholen in Sierra Leone, met als doel kinderen uit onder andere de diamantmijnen te halen en hen toegang te geven tot kwalitatief onderwijs. Wij bij Zeeuw & Zeeuw hebben ons gecommitteerd aan de bouw van een school in samenwerking met de Sunday Foundation. De financiering van dit project wordt volledig gedragen door Zeeuw & Zeeuw, als onderdeel van onze inzet voor maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs.

Zeeuw & Zeeuw School in Sierra Leone
Achtergrond Element

MVO-certificering

Magazijn-collega in Zeeuw & Zeeuw Magazijn (MVO)

Bij Zeeuw & Zeeuw beschouwen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een voortdurend proces binnen onze bedrijfsvoering, eerder dan een einddoel. De doelstellingen die we nastreven evolueren voortdurend met elke beslissing die we nemen. We hebben duidelijke ambities vastgesteld en werken aan het omzetten van deze ambities in praktische, haalbare stappen. Dit alles met het uiteindelijke doel om volledige MVO-certificering te bereiken en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte te geven.